Fictie of werkelijkheid?

De gondels zweven geruisloos over het winkelend publiek van de piazza en het terras bij Usine, waarna ze steeds hoger stijgen, zodat je ter plaatse van het Philips Stadion een unieke blik op het speelveld kunt werpen met rondom een spectaculair panorama op de skyline van Eindhoven, zoals nooit eerder mogelijk. Daarna daal je geleidelijk weer af naar Strijp-S.

De kabelbaan wordt aangedreven via de middelste (en tevens hoogste) mast, die uitsteekt boven de kruinen van het bomenplantsoentje tussen het spoor, de PSV-laan en de Vonderweg. Hierdoor kunnen de opstapstations compact en elegant worden vormgegeven. De aandrijfmast wordt tevens voorzien van een verticale windturbine, die electriciteit opwekt. Er ligt een grote kans voor innovatieve bedrijven in de slimste regio om de kabelbaan samen met bijvoorbeeld de TU/e te ontwikkelen.

Luchtbrug Eindhoven heeft een begin- en eindpunt om passagiers in en uit te laten stappen, en daartussen een drietal slanke masten. Er is verder geen infrastructuur nodig en de bestaande publieke ruimte blijft volledig beschikbaar voor andere, mooie ontwikkelingen.

Luchtbrug Eindhoven is vanaf de Apparatenfabriek in de toekomst uit te breiden met een tweede route over de Groene Corridor naar de Phillips Fruittuinen in Brainportpark. Deze route loopt over de Torenallee en de Oirschotsedijk en verbindt daardoor het drukke centrum en het hippe Strijp-S, direct met natuur en recreatie in Brainportpark.

Luchtbrug is ingezonden door Bygg Architecture voor de wedstrijd ideeenvijver.nl, waarin de gemeente op zoek ging naar de beste ideeen voor verbeteren van de verbinding tussen het centrum en Strijp-S. Luchtbrug heeft daarbij de publieksprijs gewonnen. De vakjury heeft echter de voorkeur gegeven aan het idee genaamd Pop-Up Promenade.

Dit is wat de jury zei over Luchtbrug:

“De jury was (…) zeer onder de indruk en ziet de potentie voor een FUN element in de stad, maar wijst op het beperkte innovatieve karakter (bestaande technologie), de haalbaarheid (erg kostbaar) en de lage snelheid om echt een effectieve verbinding te kunnen zijn.”

Het is maar de vraag of de jury met deze kwalificaties de daadwerkelijke potentie van een stadskabelbaan heeft ingezien. Piotr en Tim denken dat de kritiekpunten van de vakjury goed onderbouwd te weerleggen zijn. Gelet op de grote populariteit van het idee onder het publiek, voelen ze zich dan ook gesterkt om het idee niet zomaar in de ijskast te zetten. Ze onderzoeken nu met experts de haalbaarheid van het plan en bekijken welke partners nodig zouden zijn voor de realisatie.

In oktober zullen zowel de Pop-Up Promenade als Luchtbrug gepresenteerd worden tijdens een expositie in het Van Abbemuseum. Piotr en Tim hopen dan met meer nieuws te kunnen komen omtrent de haalbaarheid van het project.